دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 55
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
 

تنهایی یعنی :

عاشقشی ولی حق نداری بهش نزدیک بشی چون...

اون دیگه تنها نیست!!


 
 
یادداشت 54
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
 

سعی نکن خیلی متفاوت باشی

فقط کمی مهربان باش...

مهربان بودن به اندازه کافی متفاوت است!!!!


 
 
یادداشت 53
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

"سرد" بودنم را بگذار به حساب "گرم" بودنت با دیگران....


 
 
یادداشت 52
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

سوختم باران بزن شاید تو خاموش کنی

شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است 

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی


 
 
یادداشت 51
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

ای که با یاد تو در آتش شب میسوزم 

یاد من کن که به یادت همه شب میسوزم


 
 
یادداشت 50
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
 

روزهایی هست که آرزو میکنی کاش هیچوقت نبودند

روزهایی هست که آرزو میکنی کاش هر روز تکرار شوند

این ماییم که روزها را میسازیم

این قلب ماست که آرزو میکند روزها را زیبا بسازیم...


 
 
یادداشت 49
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
 

مرا ساده دوست داشته باش

خیلی درگیر پیچ وخم زندگی نشو

من تو را همینجور...ساده...دوست دارم


 
 
یادداشت 48
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
 

"دوستت دارم" را برای هر دویمان فرستادی...

هم من ...هم او...

راستش را بگو

خیانت میکردی یا عدالت؟؟!!


 
 
یادداشت 47
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
 

تو نیستی و من...

وقتی دلم تنگ میشود,

به جای موهای تو.... 

خیال میبافم!!!


 
 
یادداشت 46
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢۳
 

بعضی حرفها گفتنی هستن...

بعضی حرفها نوشتنی...

بعضی ها  هیچکدام...

این روزها به هیچکدام نزدیکترم!!!


 
 
یادداشت 44
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

خوشحالی که دلمو شکستی؟؟!

بدان ای نازنین آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که

درقلبم ساخته بودی!!


 
 
یادداشت43
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

من تمنا کردم ,که تو با من باشی

تو به من گفتی ,- هرگز هرگز!

پاسخی سخت و درشت

و مرا غضه این هرگز,کشت....


 
 
یادداشت45
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

تا رفتی همه گفتند: از دل برود هر آنکه از دیده برفت

و به نا باوری غصه من خندیدند

آه ای رفته سفر که دگر باز نخو اهی برگشت

کاش می آمدی و می دیدی که در این عرصه ی دنیای بزرگ

چه غم آلوده جدایی هایی ست و بدانی.....

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت.


 
 
یادداشت 42
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

سلامتی رفیقی که روز قیامت فقط زمین ازش شاکیه اونم بخاطر سنگینی معرفتش!!!


 
 
یادداشت 41
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
 

دوستم داری و میدانم و باز...

دوست دارم که بپرسم گاهی...

دوست دارم که بدانم امروز...

مثل دیروز مرا میخواهی؟......


 
 
یادداشت 40
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها نا خودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند

چقدر دوست داشتنی اند این لبخند ها

و چقدر عزیزند این بعضی ها....


 
 
یادداشت 39
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

این روزهایم به تظاهر میگذرد...

تظاهر به بی تفاوتی

به بی خیالی

به شادی 

به اینکه مهم نیست

اما چه سخت میکاهد از جانم ...این نمایش...


 
 
یادداشت 38
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

معلم ورقه ها را داد...

اما همه مرا مسخره کردند,باور کن خودش گفته بود جای خالی رابا کلمه مناسب پر کنید

 درست نوشته بودم, من همه را نوشته بودم "تو"

مگر نه اینکه جای خالی را فقط تو پر میکنی؟؟!!!


 
 
یادداشت 37
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

جای خالیت راآنقدر با چشمانم آب خواهم داد تا باز کنارم سبز شوی!!!


 
 
یادداشت 36
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

کسانی هستند که با ما صحبت میکنند,اما ما به آنها گوش نمیدهیم

کسانی هستند که ما را آزار میدهند و جراحت ماندگاری باقی نمیگذارند

اما کسانی هم هستند که تنها سر راه زندگی ما قرار میگیرندو مهر و نشانشان را برای همیشه بر ما میگذارند.


 
 
یادداشت 35
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

کابوس دیدم ,بیدار شدم تا از شدت ترس به آغوش تو پناه بیاورم,اما....

فراموش کردم که از ترس بی تو بودن به خواب پناه برده بودم!!!


 
 
یادداشت 34
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

کافه چی قهوه ام را شیرین کن

آنروزها که تلخ میخوردم ...

روزگارم شیرین بود.....


 
 
یادداشت 33
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

هر آهنگی که گوش میکنم...به هر زبانی که باشد....

بغضم میشکند...نمیدانم مگر بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است !!!


 
 
یادداشت 32
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

دوباره سیب بچین حوا, من خسته ام!

بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند....


 
 
یادداشت 31
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

چیزی ویرانگر تر از این نیست ...

که...

دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم!!!


 
 
یادداشت 30
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
 

به سلامتی اونی که توی عصبانیت م میخواست آرومم کنه ولی من هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم!!

اونم بعدش گفت :بهتری عزیزم......


 
 
یادداشت 29
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
 

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم از این زیباترین جمله که "دوستت دارم".


 
 
یادداشت 28
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

هر دو شکستیم...

تو قلب مرا..

من غرورم را!!!


 
 
یادداشت 27
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

هرچیزی زمانی دارد 

نفسم هم که باشی ,دیر برسی من رفته ام!!!


 
 
یادداشت 26
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

فکر نکن آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند

قرار نیست من هم دل کسی را بسوزانم

بر عکس کسی را که وارد زندگی ام میشود را ,آنقدر غرق در خوشبختی خواهم کرد

که به هر روزی 

که جای او نیستی 

به خودت لعنت بفرستی...


 
 
یادداشت 25
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

چقدر دلم برات تنگ شده امروز

همش صدات توی گوشمه

صدای خنده هات

کاش یه بار دیگه می دیدمت

چقدر خاطره ها نامردن..

همش نبودنت رو به رخم میکشن


 
 
یادداشت 24
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

همیشه, بی هوایی آدمی را خفه نمیکند...

گاهی هم هوایی شدن...

آرام آرام ....

بدون رو سیاهی....

خاموشت میکند!!


 
 
یادداشت 23
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

اینجا زمین است ,رسم آدمهایش عجیب است

اینجا اگر گم شوی ,بجای آنکه دنبالت بگردند" فراموشت" میکنند...


 
 
یادداشت 22
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

ساکت که می مانی میگذارند به حساب جواب نداشتنت

عمرا بفهمند داری جان میکنی تا حرمت ها را نگهداری...


 
 
یادداشت 21
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

چقدر سخته ببینی غریبه ها بهتر از اون یه نفر احساساتت رو میفهمن


 
 
یادداشت 20
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
 

آدم به هرچیزی عادت میکند

حتی به خنجرهایی که از پشت میخورد.


 
 
یادداشت 19
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
 

از حقیقت های تلخ خسته ام

یک دروغ شیرین بگو...

بگو:دوستت دارم


 
 
یادداشت18
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
 

دلم رقص نمیخواهد..

دنیا تمامش کن تا سازت را نشکستم!!!!


 
 
یادداشت17
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
 

دلم چقدر بهانه ات را میگیرد امروز

حس میکنم نبودن تو را

صدایت در گوشم می پیچد

و من میگویم: جانم ,صدایم کردی....


 
 
یادداشت16
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
 

عطرها بیرحم ترین عناصر زمین اند

بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموش کردنشان 

تا پای غرور جنگیده ای...


 
 
یادداشت15
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

دوری و دوستی کدام است؟..

فاصله ها عشق را میبلعند ,من اگر نباشم دیگری جایم را میگیرد...

به همین سادگی.


 
 
یادداشت14
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

دلتنگ تو که میشوم زندگی ام سیاه میشود

نمیدانم چه رابطه ایست بین نبودنت با رنگها...


 
 
یادداشت13
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

کهنه شده ام ,خودم قبول دارم!

آنقدر کهنه که روی کرد و غبار تنم یادگاری میشود نوشت!


 
 
یادداشت12
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

خیلی فقیر شده ام ...

دیگر هیچ چیز ندارم...

حتی حوصله!!!!!


 
 
یادداشت 11
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

به خدا بگویید زمستانش سرد نیست.....

جمع کند تکرار فصلهایش را !!

من در تابستان هم از سوز سرد تنهایی ,دندان به دندان ساییده ام ....


 
 
یادداشت10
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

آری از پشت کوه آمده ام...

چه میدانستم این ور کوه باید برای ثروت,حرام خورد

برای عشق ,خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان دادن

برای به عرش رسیدن,دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم میگویند :از پشت کوه آمده...

ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد تا این ور کوه باشم و گرگ........


 
 
یادداشت 9
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

صدایت آغوشیست از "آرامش"....که هر بار می آیی مرا غرق در خود میکنی...


 
 
یادداشت 8
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

به جایی رسیده ام که آرزو میکنم کاش خودم را جایی "جا" بگذارم و برگردم و ببینم که نیستم....


 
 
یادداشت 7
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

آهای تویی که جای منو گرفتی ...یادت باشه کم حوصله هست. شاید به ظاهر جدی باشه اما قلب مهربونی داره...بد قول نیست اما گاهی وقتا گرفتاره سعی کن باهاش حرف بزنی... هی بش نگو این کا رو کن اون کارو کن ...عصبی میشه...خسته که باشه بهتره تنهاش بذاری...اون همه چیز من بود حق نداری اذیتش کن....


 
 
یادداشت 6
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

حالم خوب است اما دلتنگ روزهایی هستم که میتوانستم از ته دل بخندم...


 
 
یادداشت 5
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

بعضی وقتا خدا حافظ یعنی: نذار برم , یعنی برم گردون , یعنی سفت بغلم کن و سرمو محکم بچسبون به سینه ات و بگو: خدا حافظ و زهر مار,بیخود کردی میگی خداحافظ,دفعه ی آخرت باشه میگی خداحافظ


 
 
یادداشت 4
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

حتما قبل از خواب ببوسش

حتی اگه با هم دعوای سختی کردید,ببوسش -حتی اگه بهتون گفته باشه از ای زندگی کوفتی خسته شده-حتی اگه برچسب بد اخلاق بهتون زده باشه- حتی اگه بهتون گیر بیخود داداه- گفته باشه از لباسی که شما عاشقشین متنفره

اگه نفهمیده شما موهاتونو مش کردید-حتی اگه بوی عرق و خستگی میده-حتی اگه یادش میره جواب سلام شما رو بده- حتی اگه خیلی وقتها براتون گل نخریده وقتی صورتش ته ریش جذابی داره

وقتی صداش خسته خوابه نهاره- حتی اگه شما رو رنجونده و غرورش نمیذاره ازتون دلجویی کنه-اگه گرسنه هست و با شما مثل آشپز دربارش برخورد میکنه-حتی اگه یادش میره ازتون تشکر کنه-وقتی براتون یه آهنگ جدید میاره و میگه اینو واسه تو آوردم

وقتی توی چشماش پر از خواستنه-وقتی دستهای ظریف دخترونتون میون دستهای زمخت مردونش گم میشه- حتی اگه از عصبانیت دارید دیونه میشید-حتی اگه شما رو با مادرش مقایسه میکنه

وقتی ناغافلی لباسی رو خریده که هفته پیش پشت ویترین دیدین و فقط یه کلمه گفتی که چه خوشکله-وقتی وسط دعوا میخوای از خونه بری بیرونو اون میاد بغلت میکنه محکم و بهت میگه کجا میخوای بری این وقت شب عزیزم

وقتی دستاش پر ازخرید خونه هست و در رو با پاش میبنده-وقتی با نگاهی پر از تحسین سر تا پا تو برانداز میکنه-وقتی شما رو وسط آرایش کردن میبوسه وقتی باهاتون کشتی میگیره

وقتی توی دلتنگی هاتون شما رو داوطلبانه میبره بیرون و شما رو تو شهر میگردونه....حتما قبل از خواب ببوسش...شاید فردایی نباشه ...شاید شما فردا نباشید


 
 
یادداشت 3
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٦
 

غمهایی که چشمها را خیس نمیکنند به " استخوان " رسیده اند .


 
 
یادداشت 2
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٦
 

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمیشنوند...

آه که چه تلخ است قصه عادت...


 
 
یادداشت 1
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٦
 

به سلامتی اونایی که چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی همه طرف نمیچرخه.