دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 91
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٩
 

 

مقصود عاشقان دو عالم لقای توست

مطلوب طالبان به حقیقت رضای توست

هرجا که شهریاری و سلطان و سروریست

محکوم حکم و حلقه به گوش گدای توست

بودم بر آنکه عشق تو پنهان کنم و لیک

شهری تمام غلغله و ماجرای توست

گر میکشی به لطف و گر میکشی به قهر

ما راضییم هرچه بود رای ,رای توست