دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت10
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

آری از پشت کوه آمده ام...

چه میدانستم این ور کوه باید برای ثروت,حرام خورد

برای عشق ,خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان دادن

برای به عرش رسیدن,دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم میگویند :از پشت کوه آمده...

ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد تا این ور کوه باشم و گرگ........