دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 122
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٦
 

این روزها بعضی ها لباس سیاه به تن میکنند...

ای کاش از روی ریا نباشد...

ای کاش دلشان به سمت دشمنان امام حسین (ع) روان نباشد...

ای کاش از قبل با خود خلوت کنند و ببینند در دشت بلا .آیا سنگ بر آن امام میزدند یا نه؟

.....

من سیاه به تن نمیکنم.با خودم رو راستم.من جرات رو به رو شدن با آن لشکر یزیدی را ندارم!

مرد میخواهد از جان و بچه و زندگی گذشتن.....شیر زن میخواهد فرستادن جگرگوشه هایت به دشت بلا....

من مرد نیستم.شیر زن هم نیستم.

خدایا مراببخش.