دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت16
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
 

عطرها بیرحم ترین عناصر زمین اند

بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموش کردنشان 

تا پای غرور جنگیده ای...