دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 38
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

معلم ورقه ها را داد...

اما همه مرا مسخره کردند,باور کن خودش گفته بود جای خالی رابا کلمه مناسب پر کنید

 درست نوشته بودم, من همه را نوشته بودم "تو"

مگر نه اینکه جای خالی را فقط تو پر میکنی؟؟!!!