دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 41
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
 

دوستم داری و میدانم و باز...

دوست دارم که بپرسم گاهی...

دوست دارم که بدانم امروز...

مثل دیروز مرا میخواهی؟......