دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 52
نویسنده : جیگیلی - ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

سوختم باران بزن شاید تو خاموش کنی

شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است 

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی