دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 59
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٤/٧
 

این پست با اندکی تاخیر برای نیمه شعبان:

یار من!یوسف!نیا اینجا کسی یعقوب نیست

لحظه ای چشمانمان از دوریت .مرطوب نیست

ای گل زیبای من!از غربتت اشکی نریز

نازنین!اینجا خدا هم پیشمان محبوب نیست

گرچه در هر جمعه.ای زیبا !دعایت میکنند

بهترینم !این دعاها .جنسشان مرغوب نیست

تعجیل در فرجش صلوات.....