دنیای من ...این نیز بگذرد...

یادداشت 6
نویسنده : جیگیلی - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
 

حالم خوب است اما دلتنگ روزهایی هستم که میتوانستم از ته دل بخندم...