یادداشت 37

جای خالیت راآنقدر با چشمانم آب خواهم داد تا باز کنارم سبز شوی!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهربون

جایی که نباید خالی میشد وقتی خالی شد دیگه دنبال پر کردنش نباش گاهی بهتره خالی باشه تا جوانه ای ریشه کند به استواری یه درخت [گل] گاهی آدمی نمیداند بذری که از جوهره وجودش آب میدهد عقیم است

عاشق کوهستان

حرف دقیق و ظریفی جناب مهربون فرمودند[دست] البته حرف زیاد دارم باشه تا بعد ...[چشمک]