بیدارى

لحظه ها را به بیدارى بگذرانیم

که سالهاى سال

به اجبار خواهیم خفت...

/ 2 نظر / 20 بازدید
شهرزاد121

¯`´.¸ ¸.´´¯ `,+.*`,+.*´. ’ *..`’ °´..`’ °´.*’ °´..`’ °´..`’ °´. ___####___#### .`-.´.+` ´° _##____#_#____##`,+.*.*´ #_______#________# `+.*` #________________# `,+.*`.° _#______________# `,+.*`,+.* __#____________# `,+.*`,°*`’ ° _____#_______# `,+.*`,+.*`,+.. _______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’ _________# `,+.*`,+.*`,+.*` ..`’ °´..`’ °´.*’ °´..`’ °´..`’خوبی مهربونم؟ (¯`´.¸ ¸.´´¯ `,+.*`,+.*´(¯`´.¸ ’ *..`’ °´..`’ °´.*’ °´..`’ °´..`’ °´. ___####___#### .`-.´.+` ´° _##____#_#____##`,+.*.*´ #_______#________# `+.*` #________________# `,+.*`.° _#______________# `,+.*`,+.* __#____________# `,+.*`,°*`’ ° _____#_______# `,+.*`,+.*`,+. _______#___# `,+.*`,+.*`,+.*’ _________# `,+.*`,+.*`,+.*`یه خبر دارم برات! ..`’ °´

انسان

سلام عزیز ببخشید دیر اومدم[خجالت]