یادداشت 46

بعضی حرفها گفتنی هستن...

بعضی حرفها نوشتنی...

بعضی ها  هیچکدام...

این روزها به هیچکدام نزدیکترم!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهربون

دوستم کجایی چند روزه غیبت داری بگم اومدی باید با والدینت بیای وگرنه غیبت غیره موجه میزنیم یا باید بری گوچه اینترنت رو یه پا وایستی کتاب رو سرت بگیری [خنده]