یادداشت 67

قایقت میشوم

بادبانم باش

بگذار هرچه حرف پشت سرمان میزنند مردم

باد هوا شود

دورترمان کنند , ازشان....

/ 4 نظر / 14 بازدید
ᗰᗩᖇYᗩᗰ

ســلام. مرســـی [گل] پیـــش دانشــگاهی ام. بایــد بــرم :(

خسرو پيري

[دست][دست][دست][گل][گل][گل]

asal

خیلی زیبا بود[گل]