یادداشت 39

این روزهایم به تظاهر میگذرد...

تظاهر به بی تفاوتی

به بی خیالی

به شادی 

به اینکه مهم نیست

اما چه سخت میکاهد از جانم ...این نمایش...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهربون

نه قررربونت بشم چرا به تظاهر وااااااااقعییییییییییی شاد باش تا کر کند صدای خنده تو گوش بی پرده بی وفایان را