یادداشت 31

چیزی ویرانگر تر از این نیست ...

که...

دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم!!!

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهربون

[افسوس] هیچ چیز نمیتونم بگم ...

محمد

احمق بودن از اونجا شروع میشه که میگی: این یکی با بقیه فرق داره.....!!!!!