یادداشت 117

هیچگاه به "بی تو بودن" عادت نکردم!

یا بمان یا.....

یا ندارد! فقط بمان...

/ 3 نظر / 12 بازدید
مارال

انگارپاى ثانیه ها لنگ مى شود وقتى دلى براى دلى تنگ مى شود

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب]

asal

[گل]به بی تو بودن عادت نکردم... فوق العاده بود عزیزززززززم مثل همیشه