یادداشت 149

میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست

که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دارم...

 

این شعر رو خیلی دوست دارم.سراسر احساسقلب

/ 5 نظر / 10 بازدید