یادداشت 130

 

جوانان را جوانی مشکل افتاد 

امید زندگانی مشکل افتاد

بیا ای یوسف زهرا که با تو

توان عشق در جان خواهد افتاد

شعر از عزیزم میباشد قلب

/ 5 نظر / 9 بازدید
انسان

وووووووووووووووووای تصویر و نوشته عالیییییییییییییییییییییی ایول....[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل]

چهارفرسخ نامه

میگما این عزیز شما کتاب نداره ماهم بریم بخریم بخونیم[متفکر][گل]