یادداشت 60

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من ....

چه جنونی...

چه نیازی...

چه غمی ست؟؟؟؟

/ 3 نظر / 9 بازدید
امیر

سلام شرمنده بخدا نمیرسم به همه ی بچه ها ی لینک شدم نظر بذارم شرمنده.[خجالت]

امیر

_______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%____% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%__%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%_%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__سلام___%% ________%%_________%%% _______%%___من اپم____%%% ______%%______زود بیا_____%% _____%%_______منتظرم_____%% _____%%__________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%_____