خدا...

 

 

امروز صبح،دفتر خدمات ارتباطی لبخند

/ 2 نظر / 10 بازدید
السا

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها نداشتن ها نخواستن ها نبودن ها و بن بست ها خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . .