روز تعطیل...

امروز کنار کارون ...

 

 

ناهارمون...

 

و.....صبور(ماهی کبابی)

 

 

آخر هفته ی خوبی داشته باشیدقلب

/ 9 نظر / 41 بازدید

عکسای کارون خیلی قشنگ بود نوش جون ماهی کبابی[خوشمزه]

عکسای کارون خیلی قشنگ بود نوش جون ماهی کبابی[خوشمزه]

رها(خط خطی های رها)

ب به جوجه کباب[خوشمزه] خیلی دلم می خواد بیام کارون رو ببینم اخه دوستام خیلی تعریفش رو می کنند! شما هم اخرهفته های خوبی داشته باشید همیشه[قلب]

انسان

[گل][گل][گل][گل]خدا را شکر بهتون خوش گذشته...[چشمک]

نیکی

خیلی وقته که اهواز و کارون رو ندیدم [ناراحت] راستی هنوز ماهی صبور یافت میشه ؟ اخه شنیده بودم همش رو به کویت صادر می کنن نوش جان ماهی صبور شکم پر با تمبر هندی