یادداشت 26

فکر نکن آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند

قرار نیست من هم دل کسی را بسوزانم

بر عکس کسی را که وارد زندگی ام میشود را ,آنقدر غرق در خوشبختی خواهم کرد

که به هر روزی 

که جای او نیستی 

به خودت لعنت بفرستی...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهربون

[دست] آفرین دوست جون خودمی امید از آن کسان هست که حرکت میکنند و از گذشته درس میگیرند و دباره امتحان پس میدهند [بغل]