یادداشت45

تا رفتی همه گفتند: از دل برود هر آنکه از دیده برفت

و به نا باوری غصه من خندیدند

آه ای رفته سفر که دگر باز نخو اهی برگشت

کاش می آمدی و می دیدی که در این عرصه ی دنیای بزرگ

چه غم آلوده جدایی هایی ست و بدانی.....

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت.

/ 0 نظر / 13 بازدید