همه آغاز تویى

اى تو که همه آغاز تویى

با من کمى از بهار بگو ,از همان زمزمه هاى رویش 

بگو از پس هر بودنى ,نبودنى ست

تو که با من آشنایى ,به قلبم بگو آسمان تو را میخواند

/ 3 نظر / 37 بازدید
السا

آرزویم این است: دیدن اوج غرورت در صبح ورسیدن به همه رویایت. من دعا خواهم کرد روزهایت پرنور شب تو مهتابی و دلت صاف چو دریا باشد.

انسان

سلام...کجایی نیستی..خوبی[گل]

خسرو پیری

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید آنها به همانجا تعلق دارند یعنی دقیقا پشت سر شما •[گل][گل][گل][گل]